گزارش چهارمین مسافرت جهادی پزشکی یادبود پزشک شهید آتشدست

با عنایت خداوند متعال موسسه(...)

ثبت نام جهادی پزشکی سال ۹۸

پوستر چهارمین اردوی جهادی پزشکی(...)

آلبوم مسافرت جهادی پزشکی ۹۷

برای مشاهده عکس های هر بخش روی(...)

تبلیغ