ثبت نام اردوی جهادی تابستان ۹۶

سلام

برای ثبت نام اردوی جهادی، باید فرم زیر با به صورت کامل و صحیح تکمیل کنید. بازه ی مسافرت جهادی ده روز اول شهریورماه می باشد. منطقه ی عملیاتی، شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی است و بنا داریم با لطف آقا علی بن موسی الرضا، پس از پایان جهادی، به پابوس امام رضا (ع) برویم. اردوی جهادی را در زندگی تان تجربه کنید. تجربه ای لذت بخش و سازنده است.

تبلیغ