پرداخت نقدی

با پرداخت کمک های نقدی، ما را در یاری رساندن به هموطنانمان در مناطق محروم استان خراسان جنوبی یاری نمایید.

 

“لطفاً جهت مشخص شدن محل خرج کمک های نقدی از قسمت پرداخت برای زمینه ای که تمایل به کمک دارید را مشخص نمایید.”

“لطفاً مشخصات خود کامل نمایید .”

zarinpal

پرداخت برای:

مبلغ پرداختی:

شماره موبایل:

نام و نام خانوادگی:

تبلیغ