قلک مهر

بخشی از هزینه های مربوط به فعالیت های موسسه رضوان در مناطق محروم به وسیله قلک های مهر تامین می شود. در صورتی که قصد دارید قلکی برای واریز نذورات و صدقات روزانه خود داشته باشید و این صدقات در مناطق محروم هزینه شود فرم درخواست قلک زیر را پر نمایید.

 

شما می توانید برای سازمانها، شرکت ها، مدارس، هیئات و … درخواست عمده قلک نمایید و در این امر خیر سهیم باشید.

 

جهت سفارش قلک مهر گروه جهادی رضوان فرم زیر را تکمیل نمایید.

 

 

پرداخت :

میتوانید مبلغ جمع آوری شده از قلک را ، پس از شمارش و هماهنگی با شماره زیر از طریق صفحه پرداخت ذیل واریز نمایید.

 

        ۰۹۱۰۴۵۹۳۳۸۸

تبلیغ