گزارش چهارمین مسافرت جهادی پزشکی یادبود پزشک شهید آتشدست

با عنایت خداوند متعال موسسه(...)

گالری عمرانی دوازدهمین مسافرت جهادی از خاک تا افلاک نوروز ۹۸

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1(...)

آلبوم تصویری دوازدهمین مسافرت جهادی از خاک تا افلاک (نوروز ۹۸)

فرهنگی جشنواره ورزشی عمرانی اشتغالزایی خواهران

آلبوم مسافرت جهادی پزشکی ۹۷

برای مشاهده عکس های هر بخش روی(...)

کلینیک زنان و مامایی

#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2(...)

جهادی پزشکی۹۷ بخش توانبخشی

#gallery-3 { margin: auto; } #gallery-3(...)

جهادی پزشکی۹۷ بخش پزشک عمومی

#gallery-4 { margin: auto; } #gallery-4(...)

جهادی پزشکی۹۷ فعالیت های فرهنگی

#gallery-5 { margin: auto; } #gallery-5(...)

جهادی پزشکی۹۷ بخش دندان پزشکی

#gallery-6 { margin: auto; } #gallery-6(...)

گالری تصاویر مسافرت جهادی نوروز ۹۷

#bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .bwg-container-0.bwg-standard-thumbnails(...)

تبلیغ