گزارش مسافرت جهادی پزشکی نوروز ۹۳

بسمه تعالی

معاونت پزشکی گروه جهادی رضوان از ابتدای سال ۹۲ به طور جدی برای خدمت­رسانی پزشکی به مردم محروم شهرستان نهبندان آغاز به فعالیت نمود.

با نزدیکتر شدن به مسافرت جهادی عید ۹۳، همت جدی برای برگزاری جهادی پزشکی در کنار امور عمرانی، فرهنگی، آموزشی و اشتغال گذاشته شد و خوشبختانه با ارتباط هایی که با دانشگاه علوم دندانپزشکی دانشگاه آزاد گرفته شد توانستیم دو گروه متشکل از ۹ دندانپزشک و ۶ پزشک برای انجام خدمت­رسانی هماهنگ شود.

گروه دندانپزشکی در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۲ و گروه پزشکی در تاریخ یکم فروردین ۹۳ در منطقه حاضر شدند و شروع بکار نمودند.

منطقه شوسف دارای چند روستای اصلی و تعدادی روستای اقماری می باشد. که در این اردو بیشتر روستاهای اقماری از قبیل تلارف بالا، تلارف پایین ،اجقونک ،چاهک ، کالورگی ۱، کالورگی ۲، تله زردکی ، پده ای ، ذهاب ، استرخک سیگارت ،کلاته حبیب ، مرغزار ، عباس اباد ،حسین آباد ابله (۱۶ روستا ) تحت پوشش قرار گرفتند.

در بحث پزشکی تمرکز بر روی قربالگری قند خون و فشار خون به همراه آموزش­های بهداشتی و در بحث دندانپزشکی تمرکز تیم روی درمان و آموزش بهداشت دهان و دندان بود.

در پایان کار گروه دندانپزشکی جمعاً به ۱۶۷ نفر خدمت رسانی شد که ۶۲ نفر کار ترمیم و ۱۰۵ نفر کار کشیدن بر روی آنها انجام شد که جزئیات آن در ذیل آمده است.

دندانپزشکی 93

 گالری تصاویر مسافرت جهادی پزشکی نوروز ۹۳

تبلیغ