کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

☑️ #آب, #پتو، #لباس_گرم، #غذا, #دارو وسایرمواردضروری

🌍 پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین کمک های خود اینجا را کلیک کنید.

🏦 پرداخت بانکی
💳 6274-1211-4241-4325
⬅️ بانک اقصاد نوین/موسسه جهادی رضوان

تبلیغ