پروژه های عمرانی نوروز۹۶

   از ابتدای شکل گیری فعالیت های جهادی در کشور، همواره فعالیت های عمرانی جزء جدایی ناپذیر اردوهای جهادی بوده است. مؤسسه جهادی رضوان نیز امسال در کنار فعالیت های خود، انجام پروژه های عمرانی را نیز درنظر دارد.

در جدول ذیل برآورد مالی پروژه های عمرانی به همراه تصاویر مربوطه آمده است، تا شما خیرین گرامی درصورت علاقه، در به سرانجام رسیدن این پروژه ها ما را یاری نمایید.

اجرکم عندالله

 

تکمیل حسینیه چاه عباس

 

2

جهت کمک و مشاهده توضیحات پروژه ها کلیک کنید…

آجرهای بهشتی…

تبلیغ