قوانین و مقررات

کلیات

 • بخشی از فعالیت‌های تأمین مالی در مؤسسه جهادی رضوان به صورت برخط و از طریق وب‌سایت ww.JahadiRezvan.ir انجام می‌شود. همچنین تعاملات مؤسسه جهادی رضوان با مخاطبانش به صورت حضوری و  الکترونیکی انجام می‌شود. لازم به ذکر است، کلیه‌ ایمیل‌های ارسالی به و واصله از ایمیل رسمی مؤسسه جهادی رضوان (info@JahadiRezvan.ir)، دارای اعتبار رسمی هستند.
 • منبع درآمدی تأمین هزینه‌های مؤسسه جهادی رضوان (شامل هزینه‌های ارزیابی، کنترل و نظارت بر پروژه‌ها، نگهداری سامانه‌های فنی، هزینه‌های نقل و انتقالات مالی، تهیه‌ اسناد رسمی مورد نیاز، تبلیغات و معرفی پروژه‌ها و …) حمایت‌های مستقیم به مؤسسه جهادی رضوان در تأمین وجوه است.
 • برای رسیدن به اهداف خود، مؤسسه جهادی رضوان مجاز است ‌از تبلیغات اینترنتی، ایمیلی و تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های چاپی استفاده کند.
 • فعالیت‌ها و پروژه‌های مؤسسه جهادی رضوان با قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران تطابق کامل دارند.
 • مؤسسه جهادی رضوان مجوز اقدام قانونی علیه هر گونه تقلب یا پنهان‌کاری را در هر زمانی که کشف شود برای خود محفوظ می‌داند.

پروژه‌ها

 • پروژه‌های مؤسسه جهادی رضوان توسط خود مؤسسه جهادی رضوان تعریف و اجرا می‌شوند.
 • مسئولیت محتوای پروژه‌ها، و صحت محتوا و اجرای آنها بر عهده مؤسسه جهادی رضوان است.
 • هدف و هزینه تمامی پروژه‌های مؤسسه جهادی رضوان به صورت دقیق مشخص هستند.
 • مؤسسه جهادی رضوان محدودیتی در تعریف و معرفی پروژه‌ها اعمال نمی‌کند، و میزان موفقیت پروژه‌ها به مشارکت حامیان وابسته است.
 • مؤسسه جهادی رضوان موظف است پس از دریافت وجوه تأمین شده برای پروژه‌اش، بلافاصله اجرای آن را شروع کند.

حمایت‌ از پروژه‌ها

 • حوزه جغرافیایی اجرای پروژه‌های مؤسسه جهادی رضوان در داخل کشور می باشد.
 • تمامی ورود و خروج وجوه در مؤسسه جهادی رضوان از طریق درگاه‌های پرداخت معتبر داخلی (شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز) انجام می‌شود.

تبلیغ