حرکت های جهادی

برگزاری اردوهای جهادی در استان خراسان جنوبی بر عهده این واحد می باشد.

 

dsc03280

تبلیغ