نظرسنجی دوره آموزشی

با تشکر از شما بابت شرکت در باشگاه جهادی رضوان. امیدواریم لحظاتی خوبی را در کارگاه پشت سر گذاشته باشید. با آرزوی موفقیت روزافزون برای شما با توجه به اینکه نظر شما برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است، خواهشمندیم فرم نظرسنجی ذیل را جهت بهبود دوره های پیشرو، تکمیل نمایید.
نمرات هر قسمت از ۵ می باشد!

 

نظرسنجی دوره آموزشی

فرم نظرسنجی کارگاه آموزشی مبانی سیستم های فوتوولتائیک باشگاه جهادی رضوان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

تبلیغ