قلک مهر

 

جهت سفارش قلک مهر گروه جهادی رضوان کلیک نمایید.

سفارش قلک مهر

 

پرداخت :

میتوانید مبلغ جمع آوری شده از قلک را ، پس از شمارش و هماهنگی با شماره زیر از طریق صفحه پرداخت ذیل واریز نمایید.

 

        ۰۹۱۰۴۵۹۳۳۸۸

تبلیغ