ثبت نام داوطلبان و نیروهای مردمی مبارزه با کرونا

#جهادی_تعطیل_نیست

همچنین می توانید کمک های نقدی خود را برای مبارزه با کرونا به شماره کارت ۶۲۷۳۸۱۱۰۹۶۳۳۸۸۶۵ نزد بانک انصار به نام گروه جهادی واریز بفرمایید. 

تبلیغ