گزارش کمک به مناطق سیل زده لرستان

پس از ساخت و تحویل کامل دو واحد مسکونی از روستای ۱۰۰ درصد تخریب شده چم حسین لرستان توسط قرارگاه جهادی کربلا کلنگ ۱۴ واحد دیگر برای ساخت تمام واحد های مسکونی روستا زده شد. مبالغ جمع آوری شده توسط شما همراهان گرامی به ارزش ۵ میلیون تومان، صرف خرید ماسه و سیمان برای ساخت این واحد های مسکونی گردیده است.

فاکتور خرید مصالح دز همین پست بروزرسانی می گردد…

تبلیغ